Impresum - Moisiu

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri

"ALEKSANDËR MOISIU"
                Vjenë, Austri
Nr. Regj.: 746750400
Direkt zum Seiteninhalt

Hauptmenü:

Pronar i kësaj webfaqeje dhe përgjegjës për përmbajtjen si materialet, publikimet etj.:
 
Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri
“Aleksandër Moisiu”, Vjenë
ZVR-Zahl: 746750400
Friedrich Kaiser Gasse 43/4, 1160 Wien
Homepage: www.moisiu.eu
 
Kryetar: Anton Marku
Tel.: 0043 (0) 676 416 1376
 
Nënkryetare: Vjollca Koni
Nënkryetar: Ramiz Selimi
Nënkryetar: Zef Ndrecaj
Sekretar: Ragip Dragusha
Arkëtare: Jehona Muja
 
 
SQARIM
 
Përkundër kujdesit të vëmendshëm që kjo faqe të mbushet me material aktual, të plotë dhe të saktë, munden të ndodhin edhe parregullsi dhe mosmarrëveshje të padëshirueshme, për të cilat ne nuk marrim përgjegjësi. 
 
Për raste të mundshme të dëmit që mundet të vijë si pasojë e të dhënave në faqen tonë, nuk lejohet që kundër nesh të ngritet ndonjë padi e çfarëdo forme qoftë. Ne kemi të drejtën që këtë faqe në tërësi apo pjesërisht ose thjeshtë publikimin e saj ta heqim nga rrjeti përkohësisht ose përgjithmonë dhe pa e paralajmëruar këtë gjë.
 
Për lidhjet dhe vegëzat e jashtme (eksterne) nuk marrim asnjë përgjegjësi. Gjithashtu largohemi nga saktësia dhe aktualiteti i këtyre lidhjeve apo vegëzave dhe nuk jemi në gjendje të njëjtat vazhdimisht t’i verifikojmë.
 
Për tekstet ku është i shënuar autori apo autorja, pra ai apo ajo edhe e mban përgjegjësinë.
Përgjegjësit e kësaj webfaqeje mundohen që të kujdesen për autorësinë e shkrimeve, fotografive apo publikimeve tjera të ngjashme, por nuk munden të garantojnë nëse në raste të veçanta autorësia shkelet.
 
Materialet e publikuara në këtë webfaqe kanë pëlqimin e autorit/es. Shkarkimi, kopjimi apo shumimi i paautorizuar me shkrim i të njëjtave ndalohet rreptësisht dhe dënohet me ligj. Në raste të veçanta ku shënohet se materiali është i lirë për t’u shkarkuar atëherë i njëjti edhe mund të shkarkohet pa ndonjë kërkesë paraprake.
 
Të dhënat personale të personave të përmendur apo të prezantuar në këtë webfaqe si emri, mbiemri, adresa, fotografia etj., janë dërguar nga personat vetë dhe kanë pëlqimin e tyre për publikim.
Logot e ndryshme, në veçanti të rrjeteve sociale janë pronë e kompanive përkatëse.

Ju falënderojmë për vizitën dhe mirëkuptimin!
Kryesia
 
@ 2017

Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri
"ALEKSANDËR MOISIU", Vjenë
Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü